Køb VERS FOR VÆGTERE her

søndag den 22. marts 2015

Helligånd, vor sorg du slukke 2

Jeg har skrevet denne artikel om "Hellig, vor sorg du slukke". Den er netop bragt i marts udgaven af OaseMag: http://danskoase.dk/?id=1065

Helligånden på vers

I dette forår vil lovsangere fra forskellige Oase-menigheder mødes for at skrive nye sange til SommerOase-temaet om Helligånden. Men som bekendt må fornyelse og tradition følges ad. Arvid Asmussen præsenterer her en gammel salme i nye musikalske klæder. 

af Arvid Asmussen

Jeg har ”bladret” i min online salmebog og fordybet mig i fantastisk lyrik om Helligånden. Grundtvig, Brorson og Ingemann beskriver Helligånden med stor poetisk kraft og indlevelse: ”Det ånder himmelsk over støvet”, ”Vær I vort hjerte Guds kærligheds tolk” eller ”Flyv højt, min sjæl, i lys dig sving!”.

Men nogen gange bliver jeg lidt skuffet, når jeg hører melodierne. Sådan har jeg det lidt med salmen, ”Helligånd, vor sorg du slukke” (DDS 308). Den trænger til en ny melodi, så jeg har givet den et skud.


Hvem er Helligånden?
Når jeg tænker på Helligånden, så er det noget med (…) Guds kraft, der udruster og kalder mig til tjeneste. Tjek.

Men Helligånden er meget mere end det. Salmen her giver os fantastiske billeder på hvem Helligånden er og hvad Han gør:

Han er trøsteren, der slukker vores sorg.
Han er lederen, der med Davids-nøglerne åbner og lukker døre for os (Åb. 4,7).
Han gen-skaber og fornyer os.
Han kæmper for os i mod ”verdens fyrste”.
Han bor i ”vores bryst”, vi er templer for Ham. Han er ”Gud igennem os”.
Han forbinder os med det himmelske, det evige.

Jeg fyldes af både taknemmelighed og forundring og jeg har prøvet at skabe et stykke musik, der udtrykker dette.

”Abba Far”

 Det bedste jeg ved om Helligånden er, at Han minder mig om at jeg Guds barn:

”I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.” (Rom. 8,15-16)

Når jeg ikke beder eller lovsynger med min forstand - når jeg måske ikke kan eller ved hvordan, så er der alligevel et råb i mit hjerte, som forbinder mig med Faderen. Jeg lovsynger Gud i Ånden (1. Kor. 14,15).

Og det er virkelig gode nyheder for os! Uanset vores situation, uanset hvad vi føler når vi beder eller synger lovsang – så er vi ved Helligånden forbundet med Gud!

Jeg bruger somme tider ”pauserne” i lovsangen til at gentage dette ”råb”: ”Abba Far, Abba Far, Abba Far… ” Jeg siger det stille for mig selv eller sætter måske enkelte toner på. Herfra udspringer sommetider en tungetale, en fri sang eller en fornemmelse af at jeg hviler hos Faderen. (Prøv det af!)


Nå, tilbage til salmen…

Dens to vers er så billedrige og ”mættede” at jeg har fået lyst til at tilføje et stykke, hvor der er tid til at gentage og smage på ordene. Det svinger sig ikke rigtig op til et omkvæd, men måske mere en eftersætning, der giver plads til det mediterende, det bedende: ”Abba Far”.
 


1 Helligånd, vor sorg du slukke
al vor dunkelhed gør klar
livets kilde du oplukke
Davids-nøgelen du har.
/: Giv os trøst i al vor nød
lys i mørke, liv i død! :/

2 Du, den nye verdens skaber
vis på os, hvad du formår
kæmp, så verdens fyrste taber
vind, så Jesu ord består
/: Byg dit tempel i vort bryst
fyld Guds hus med Himmel-lyst! :/

/: Råb i vores hjerter: "Abba Far!"
Råb i vores hjerter: "Abba Far!"
Helligånd du er her
Trøst og styrk enhver der længes :/

Tekst: Grundtvig 1837/Arvid Asmussen 2015

Mel. Arvid Asmussen, 2015

Ingen kommentarer:

Send en kommentar