Køb VERS FOR VÆGTERE her

fredag den 1. februar 2013

Sludder 2 (de 2 forkyndere)

I mit sidste blog-indlæg fokuserede jeg på lovsang som forkyndelse og delte et par tips til at forankre lovsangen i Guds ord. Dette leder mig til at snakke om forholdet mellem de 2 forkyndere i gudstjenesten - nemlig lovsangslederen og præsten...

Lovsangsleder og præst står sammen om forkyndelsen i gudstjenesten. Både salmer/sange og prædiken former vores billede af Gud. (Jeg vil egentlig også vove at påstå, at det vi synger påvirker os mere, end det vi hører...)

Det er præsten, der varetager det pastorale og forkyndelsesmæssige ansvar for menigheden. Men mange steder betror præsten reelt dette ansvar til lovsangslederen i store dele af gudstjenesten.

Jeg hverken kan eller vil bære dette ansvar alene. Det er ikke et ansvar som skal uddelegeres, det må deles. Som lovsangsleder har jeg brug for at præsten og jeg er et team.

I Aarhus Valgmenighed starter samarbejdet omkring en gudstjeneste 2-3 uger før den afvikles. Præst, mødeleder og lovsangsleder mødes for sammen at brainstorme over gudstjenestens indhold

Her er vores 3 vigtigste redskaber:

1) ”One-liner". Præsten koger prædiketeksten ned til en kort og præcis overskrift, en såkaldt "one-liner", som fokuserer
gudstjenesten overordnede tema og prædikens pointe. Jeg kender måske ikke alle detaljerne i prædiken, men "one-lineren" hjæler mig til at vide hvad der er det vigtigste.

På teammødet 2-3 uger før gudstjenesten diskuteres præstens one-liner og teamet giver deres input til prædiken.

Jeg bruger også overskrifter/one-linere til at skabe et tydeligt fokus i lovsangen. Her er et eksempel fra et tidligere blog-indlæg, hvor jeg brugte "vejen" som en hovedmetafor for vores lovsang til Gud.

2) Kompliment/supplement. Når jeg vælger sange og salmer kan jeg forholde mig til prædiken på 2 måder. Enten forsøger jeg at komplimentere prædikens pointe - altså jeg forsøger at skabe en tydelig tematisk sammenhæng mellem lovsang og prædiken. Eller også forsøger jeg at supplere det. F.eks. hvis prædiken handler om noget vi skal gøre, så kunne jeg i lovsangen forinden betone det som Gud gør for os. Eller f.eks. hvis prædiken handler om det kristne fællesskab, kunne jeg vælge at afslutte gudstjenesten med at synge en sang med et mere missionalt tema. 

Jeg drøfter og aftaler selvfølgelig sammenhængen mellem prædiken og lovsang med præsten.

3) ”Gode afleveringer”. Præsten og jeg forsøger at skabe mest muligt helhed og flow i gudstjenesten ved at lave gode "afleveringer" til hinanden. Vi laver tydelige aftaler om hvem der gør og siger hvad i overgangene mellem gudstjenestens forskellige liturgiske led. Dette er vigtigt for at holde fokus i gudstjenesten, men også for at vi tydeligt anerkender hinandens tjenester.

/ Arvid

Ingen kommentarer:

Send en kommentar