Køb VERS FOR VÆGTERE her

søndag den 16. december 2012

Vejen og Den egentlige lovsangsleder

I dag ledte jeg lovsang ved en gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed - det gør jeg ca. 2 gange i måneden. Jeg forsøger som regel at lede lovsangen ud fra et skriftsted eller et billede - lidt ligesom når en prædikant taler ud fra en "oneliner"... Dagens billede handlede om "Vejen"

Jeg introducerede lovsangen med dette skriftsted fra Hebræerbrevet 10,11-14 og 19-20a:

Enhver anden præst (eller lovsangsleder) står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, men denne præst (Jesus) har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet... Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget.

Jesus baner en vej for os ind i helligdommen, ind til fællesskab med Faderen. Han siger: "Ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Joh. 14,6). Han har fjernet forhænget, trukket sløret væk fra vores øjne. Han har banet en vej, vi ikke selv kan gå. Og han har gjort det én gang for alle. 

Lovsang er fællesskab med Gud. Når vi synger til Ham går Jesus foran os. Han er den egentlige lovsangsleder. Jeg forestiller mig at Jesus tager hver enkelt af os i hånden og leder os på vejen, ind i Guds hus.

De sange jeg brugte til at understøtte dette billede var bl.a. "You alone can rescue", "Love came down" og salmen "Tak og ære være Gud". Du kan downloade tekst og akkorder her.

 Mattias fra lovsangsbandet på bas og banjo
Dagens prædikentekst var fra Esajas 35 tegnede også et billede af "Vejen". Esajas beskriver håbet om en konkret vej for israelitterne ud af babylonisk fangenskab og tilbage til Israel. Samtidig er det traditionelt tolket som en profetisk tekst, der peger frem på "vejen", Jesus..

Dér skal der være en banet vej, Den Hellige Vej skal den hedde, de urene skal ikke færdes på den; men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Dér skal der ikke være løver, rovdyr kommer på den, de findes ikke. Dér skal de løskøbte vandre, Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde får foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter. 

/ Arvid

Ingen kommentarer:

Send en kommentar