Køb VERS FOR VÆGTERE her

mandag den 16. september 2013

Kantoriet - en ny start

I sidste weekend startede Kantoriet op med deltagelse af 16 lovsangere fra hele landet! Jeg glæder mig til at følges med de her folk det næste års tid og se hvad Gud gør i deres liv og i deres lovsangstjeneste!


Kantoriet er et helt års forløb (sep-maj) med 4 weekendsamlinger og huddles (mentorgrupper) hver 14. dag (se evt. mere på kantoriet.dk). 

Kantoriet handler både om karakter (at være en discipel og lovsanger) og kompetence (at lede lovsang). 

Det er ikke alle mennesker, der har kompetence eller kald til at lede lovsang, men alle er kaldet til at være discipel og lovsanger - og det er også her Kantoriet starter.

Kantoriets første samling handlede stort set udelukkende om at forme den enkelte deltagers relation til Gud. Inputs og undervisninger fokuserede primært på at besvare spørgsmålene: "Hvem beder jeg til?" (Gudsbillede) og "Hvordan læser jeg i Bibelen/lytter til Gud?"(Åbenbaring). Her et par dryp fra samlingen...

Gudsbillede
Jesus lærte os at bede Fadervor. Men Fadervor er mere end en bøn. Den er en række af bønner som hver især viser vigtige aspekter af det pagtsforhold vi har til Gud. Han er både vores far, konge, forsørger, forsoner, leder og vores beskytter. 
Jeg bruger selv disse forskellige aspekter til at balancere mit billede af Gud - både i mit personlige bønsliv og i det Gudsbillede jeg tegner med mine lovsange. 
By the way... Versene i sangen "Mit liv drejer sig om dig" belyser de første 3 aspekter af Gud: Fader/skaber (v1), konge (v2) og forsørger (v3).

Åbenbaring
Gud åbenbarer sig selv på mange måder, bl.a. igennem skabelsen, andre mennesker, musik osv. Men først og fremmest har han givet os sit ord (Bibelen) og sin ånd (Helligånden).
Hvis vi vil leve i en nær relation til Gud, må vi lære at læse i Bibelen og lytte til Guds stemme. Jeg kan mærke at det ligger mig meget på hjerte at vi som lovsangere og lovsangsledere vokser på dette område. Som Aaron Keyes siger: "Hvis Guds ord er en lygte for min fod og et lys på min sti - men jeg ikke kender det - hvordan skal jeg så kunne lede Guds folk et godt sted hen?"
Når vi kender bibelens ord kan vi også nemmere genkende Guds ånds tale til os i dag.

Gudsbillede og åbenbaring - relationen til Gud går forud for alt andet. På Kantoriet vil jeg gerne videregive alle mulige lovsangs tips og tricks, men først og fremmest vil jeg pege på Ham vi lovsynger.

/ Arvid

Ingen kommentarer:

Send en kommentar