Køb VERS FOR VÆGTERE her

torsdag den 15. august 2013

Hvad skal vi synge?


En gang valgte jeg sangen "There must be more than this" lige efter kollekten. Og en anden gang sang jeg først "light the fire" og lige bagefter "rain down"... Det kan være sin sag at vælge de rigtige sange :)

En vigtig del af vores ledelse handler om hvilke sange vi synger. Men hvordan vælger vi egentlig sange? Her er de 5 vigtigste ting jeg overvejer... 

Åbenbaring. 
Hvad siger Gud?
Den vigtigste del af forberedelsen handler om at bede og lytte til Gud. Måske mærker jeg at Gud "prikker" til mig med et bestemt ord, skriftsted, billede, en bestemt sang... Jeg deler det med præsten for at finde ud af, om det er til menigheden eller om det bare er til mig selv.
Hvad siger præsten?
Præsten lytter jo også til Gud og ofte vælger jeg at understøtte det som han prædiker over.
Ledelse handler om at give fokus til noget bestemt. Nogen gange kan jeg hjælpe menigheden ved at give et bestemt billede eller en overskrift til et lovsangssæt. F.eks. billedet af et hus: Vi kommer ind i Guds hus med forventning - han dækker bord for os og velsigner os - vi ærer husets Herre.

Progression.
I gudstjenesten. Jeg er opmærksom på at lovsangen skal passe ind i gudstjenestens forløb/liturgi, f.eks. kan jeg betone "Guds pagt med sit folk" efter dåben eller vælge en sang som ved afslutningen af gudstjenesten "sender" menigheden ud af døren og til et liv i tjeneste osv.
I sættet. Jeg synes også det er vigtigt at der fornemmes en progression fra sang til sang (f.eks. i et sæt med 3-4 sange). Når jeg afslutter en sang, spørger jeg mig selv: Hvad er det næste jeg har lyst til at sige/synge til Gud?
Fra A til B. At lede mennesker er at gå foran dem fra A til B - sådan kan jeg også godt li' at tænke om et lovsangssæt: Vi kommer ind ad døren (også rent mentalt) - vi synger om hvem Gud er, hvad han gjort - vi reagerer på ham med tak - tilbedelse...

Pædagogik.
Hvem er det jeg leder? Gør jeg det let eller svært for dem at være med? Målet er at skabe en fælles lovsang, så det er vigtigt at de fleste sange er kendte.
Det er også værd at overveje...
sproget. Fordeling af danske og engelske sange),
toneart. For kvinder: helst ikke for meget over det høje c, for mænd: helst ikke for meget under det dybe C (så'n cirka)
musikalsk arrangement. Hjælper det menigheden? Nogen gange har jeg forsøgt mig med feeeeede arrangementer, som desværre bare var alt for svære at synge med på... :)

Tung og let.
Jeg overvejer balancen mellem ordtunge- og ordlette-sange.
Ord-tung. De fleste salmer og forkyndende/forklarende lovsange, vil ofte have mange ord og være meget meningsfortættede. Jeg elsker sådan nogle sange (og har også skrevet en del af dem selv), men det kan også blive lidt tungt hvis min hjerne hele tiden skal fodres med nye metaforer eller kompliceret teologi.
Ord-let. Mange lovsange er mere repeterende og giver rum til at meditere over færre ord. Ord-lette sange er også lettere at huske uden ad.
Ord-løs. Jeg synes det er vigtigt at give tid til musik uden ord. Her kan jeg reflektere over teksten (hvad var det lige vi sang?), bede, lytte til Gud, eller bare være i Hans nærvær uden at sige en hel masse. Kender du det at være i en samtale, hvor du ikke kan få et ord indført? Måske er det sådan Gud kan have det en gang i mellem, når vi synger til Ham...?

Planlagt spontanitet.
Jeg kan gøre meget ud af at lægge en god plan, men jeg vil også være åben overfor Helligåndens spontane ledelse. Derfor har jeg som regel 2-3 sange i baghånden, som jeg kan trække frem for f.eks. at understøtte et spontant profetisk ord fra menigheden. Hvad er min plan B og C? Jeg kalder det planlagt spontanitet.

Hvad er dine overvejelser?

/Arvid

Ingen kommentarer:

Send en kommentar