Køb VERS FOR VÆGTERE her

onsdag den 14. november 2012

Salme 8

Da jeg voksede op lærte jeg en sang, der siger sådan her:
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk / månen og stjernerne som du har skabt
Hvad er da et menneske ... at du ihukommer ham?
Teksten er taget fra Salme 8, hvis første del beskriver storheden i naturen, Guds skaberværk. Bagefter sætter David al denne storhed i forhold til mennesket og dets ubetydelighed: ”hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?” (v5).
Først senere i mit liv opdagede jeg, at salmen faktisk ikke slutter med dette lidt nedtrykkende spørgsmål. At slutte her er en halv sandhed om menneskets plads i skaberværket. I salmens anden del svarer David på sit eget spørgsmål og ophøjer mennesket over resten af skabningen:

”Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder” (v6-7)


Her er tydelige referencer til skabelsesberetningen i 1. Mos. 1,26-27: Gud skabte mennesket i sit billede og Han skabte det til at herske. Gud så at det var godt. Siden faldt mennesket i synd og dets gudbilledlighed blev brudt... David ser ikke kun det brudte, men også det gode, det smukke, afglansen af Guds herlighed.
Siden jeg skrev sangen i 2007 er jeg selv blevet far. Når jeg ser på min datter, genkender jeg lidt af mig selv i hende. Jeg er stolt af hende - også når hun ikke gør, som jeg siger. Jeg vil gøre hvad som helst for hende ... jeg tror faktisk jeg kunne give mit liv for hende. Dette hjælper mig til at forstå, hvad det vil sige at Gud er min far.
Jeg er skabt i Guds billede, eller sagt på en anden måde: Jeg minder lidt om Gud! Jeg ære ikke Gud ved at tale mig selv ”ned”, men ved at anerkende Gud som min skaber og afspejle Hans fader-kærlighed.
Din himmel, Dine fingres værk,
alt det skabte, overvælder mig
Hvor herligt er dit navn!
Din måne, sol og stjernepragt
kredser over mig og lyser op:
Hvor herligt er dit navn!
Men hvad er da et menneske?
hvad er da et menneske?
Du ser på mig med stolthed for jeg minder lidt om Dig
Du glæder Dig og kroner mig med herlighed og ære
Du tænker større tanker end jeg tør håbe for mig selv
Jeg er Dig dybt taknem'lig for din skaber-kærlighed
Hvor herligt er dit navn!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar