Køb VERS FOR VÆGTERE her

fredag den 2. november 2012

Jesus du er verdens håb (en julesang?)


Jeg vil i løbet af de måneder fortælle om tankerne bag de lovsange, som er på tracklisten på min kommende lovsangsplade. Denne gang vil jeg fortælle om "Jesus, du er verdens håb", som også var på tracklisten på min første plade, Hører du min sang? Jeg glæder mig til at indspille den i en ny dagligstue-version :)

Nogle gange starter sangskrivning med inspiration eller endda åbenbaring, men ofte er det bare håndværk. "Jesus, du er verdens håb" var nok mest det sidste - i hvert fald til at starte med. Den blev skrevet til en bestemt anledning, en julegudstjeneste i 2008, og til en bestemt prædikentekst. Måske kan man sige at "Jesus, du er verdens håb" er min første (og hidtil eneste) jule-lovsang!  Prædikenteksten var fra Luk. 2, 29-34, hvor Simeon ser det lille Jesus-barn og bryder ud i lovsang:
v29  Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.v30  For mine øjne har set din frelse, v31  som du har beredt for alle folk: v32  Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.v33  Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. v34  Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges.
Sangens første to vers er frie parafraser over dette stykke, med modsætningerne fald-genoprejsning, ydmyghed-magt, tegn-modsagt, som jo faktisk er profetier over Jesu liv.

Sangens sidste to vers er inspireret af historien om "De hellige tre konger" (eller vise mænd, Matt. 2), som - ligesom Simeon - ser Jesus og tilbeder ham. Der er også en reference til englene på marken uden for Jesus fødested, som synger "Ære være Gud" (Luk. 2,14).

Simeon, De 3 vise mænd og englene ser Jesus, men de ære og tilbeder ham for det håb han er, ikke for det han har gjort. I sangens omkvæd synger vi netop "Jesus, du er verdens håb". Senere i det ny testamente kvitterer Jesus ved at sætte sig på den himmelske trone og sige: "Se, jeg gør alting nyt" (Åb. 21,5)

"Jesus, du er verdens håb" er særlig på 2 måder: For det første indeholder dens tekst stort set ikke andet end bibelparafraser og referencer. Og så har den ikke noget syngende subjekt (jeg, mig eller vi). Måske er det nogle af de kvaliteter der har gjort at sangen er blevet så udbred?...
1 Dit folk har set din frelse
Som du har beredt
Et lys, en åbenbaring
Din guddoms-herlighed
2 Fra fald til genoprejsning
Fra ydmyghed til magt
For hele jordens skabning:
Et tegn som bli’r modsagt

Jesus, du er verdens håb
Du gør alting nyt
Gud har svaret jordens råb
Du gør alting nyt

3 Fra alle verdens hjørner
Knæler konger ned
Og tilbe’r ham som kommer
Med frelse og med fred
4 Og alle engle synger:
Ære være Gud!
Og nådens tid begynder
Hvor sangen den når ud

Ingen kommentarer:

Send en kommentar